KPMG Netherlands

Website
http://www.gaaan.nu

About KPMG Netherlands

(For English, please scroll down)


Je kunt als bedrijf nog zo veel willen, je krijgt pas wat voor elkaar met goede mensen


Over KPMG
KPMG biedt vanuit zijn accountancy- en adviespraktijk diensten aan uiteenlopende organisaties. Van multinationals tot de nationale- of regionale ‘middenmarkt’. We hebben 135.000 medewerkers wereldwijd. Alleen al in Nederland zijn er 4.200 actief, verspreid over 15 kantoren. We zijn een ambitieus bedrijf: we willen nummer één zijn in ons vak. Op veel gebieden is dit al zo. Zo controleren onze accountants de meeste aan de AEX- en MIDCAP-beurs genoteerde ondernemingen in Nederland. En onze adviseurs binnen de fusie- en overnamepraktijk zijn dagelijks betrokken bij veruit de meeste transacties in Nederland. Maar we willen ook nummer één zijn in de markten en op de terreinen waar we dat nog niet zijn.

Gááán!
We zijn dan ook voortdurend op zoek naar talent. Naar mensen met dezelfde passie. Die gedreven en betrokken zijn en het beste uit zichzelf willen halen door heel goed samen te werken. Zit jij zo in elkaar en ben je daarnaast analytisch sterk? Dan wordt het tijd om kennis te maken. Dat kan via www.gaaan.nu, ons talent- en ambitieplatform. Gááán! helpt je bij je studie en je carrière en stelt je in staat contacten te leggen met KPMG’ers. Maar je vindt er ook meer informatie over jouw carrièremogelijkheden als accountant of adviseur.

Aan de slag als accountant
Bij KPMG Audit start je na afronding van je universitaire studie of hbo-opleiding als trainee. Je gaat direct in de praktijk aan de slag bij alle soorten klanten. Tegelijk volg je een opleiding tot registeraccountant aan een business school. Na het afronden ben je gekwalificeerd registeraccountant en beëdigd om de financiële rapportage (zoals jaarverslagen) van grote (inter)nationale, veelal beursgenoteerde, ondernemingen te verzorgen. Naarmate je meer kennis en ervaring hebt, krijg je een grotere rol binnen het team met meer verantwoordelijkheid.

Of als adviseur
Bij KPMG Advisory begin je als junior adviseur en start je direct met uitdagende adviesopdrachten voor verschillende organisaties. Daarbij lever je op diverse gebieden een bijdrage aan rapportages, presentaties en adviezen. Je ontwikkeling wordt aangevuld met doelgerichte opleidingen. Afhankelijk van je universitaire studie en interesse kun je kiezen uit de verschillende onderdelen binnen Advisory. Van organisatieadvies tot fusies en overnames, van het kwantificeren van complexe financiële- en operationele risico’s tot tactisch en strategisch IT-advies. De keuze is aan jou.

Waar je ook voor gaat: kansen genoeg om samen met je collega’s aan iets moois te bouwen. Wij zouden zeggen: Gááán!

Meer informatie
Ga naar www.gaaan.nu of neem contact op met Marissa van Saase via +31206568194 of mail naar vanSaase.Marissa@kpmg.nl.

KPMG Recruitment Centre
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
+31206568194
vanSaase.Marissa@kpmg.nl
www.gaaan.nuYour corporate ambitions may be high, but ultimately, success depends on competent and skilled staff  


About KPMG
KPMG offers accountancy and advisory services to a wide range of organizations, varying from multinationals to the national and regional ‘middle market’. We employ 135,000 people in 140 countries worldwide. In the Netherlands alone, 4,200 employees are active, spread over 15 offices. We are an ambitious company: we want to be the best there is in our profession. In many areas we have already secured a leading position. The majority of companies in the Netherlands that are listed on the AEX and MIDCAP stock exchanges are audited by our auditors, for instance. And our consultants within the mergers and acquisitions practice are involved on a day-to-day basis with the lion’s share of transactions in the Netherlands. However, our aim is to reach beyond this success and to secure a leading position also in those fields and markets where we have not done this so far.

GO!
This is why we are constantly looking for talented people, people who share the same passion, people with drive and commitment, who want to make the most of their potential by operating as a tight-knit team. Does this description fit you, and do you possess strong analytical skills as well? If the answer is yes, contact us now! Go to our talents and ambitions platform at www.gaaan.nu. GO! will help you to develop your study strategies and to plan your career, and will enable you to establish contacts with people at KPMG. In addition, it will provide you with more information on your career options as an auditor or consultant.

Exciting opportunities for auditors
At KPMG Audit, you will start out as a trainee after successfully completing your training programme at higher professional education or university level. Right from the start, you will be involved in practical assignments for all kinds of clients. At the same time, you will attend a training programme at a business school to become a chartered accountant. Following graduation, you will be qualified to work as a chartered accountant and sworn in to take care of the financial reporting (such as annual reports) of large (inter)national, usually listed companies. As your knowledge and experience grows, your role within the team will grow accordingly, and you will be assigned more responsibilities.

And consultants
At KPMG Advisory, you will start out as a junior consultant working on challenging consultancy assignments for various organizations. In a variety of areas, you will contribute to reports, presentations, and advice. Targeted training programmes will add to your development. Depending on what you have studied at university and on your particular field of interest, you can choose from a variety of units within Advisory. This may range from management consultancy to mergers and acquisitions, and from quantifying complex financial and operational risks to tactical and strategic IT advice. The choice is yours.

Whatever you choose, there will be plenty of opportunities to work together with your colleagues and to enable success. We say: Go for it!

More information
Go to www.gaaan.nu or contact Marissa van Saase at telephone number +31206568194, or by sending an email to vanSaase.Marissa@kpmg.nl.

KPMG Recruitment Centre
Laan van Langerhuize 1
1186 DS  Amstelveen
The Netherlands
+31206568194
vanSaase.Marissa@kpmg.nl
www.gaaan.nu